המרכז לתעסוקת מבוגרים
המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+המרכז לתעסוקת מבוגרים הוקם על ידי עמותת שישים+

המשך
מחפש עבודה? פנייה אל מעסיקים
טקסט קטס טקטס טקזסס גכדטקסט קטס טקטס טקזסס גכדטקסט קטס טקטס טקזסס גכדטקסט קטס טקטס טקזסס גכדטקסט קטס טקטס טקזסס גכדtaasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס-מינוס | רח' מרמורק 9 ת.ד 57662 תל-אביב 61576