השרות לזקן
 

השרות לזקן פועל במשרד הרווחה במסגרת האגף לשירותים אישיים וחברתיים.השרות מספק סיוע לזקנים (בגילאים שקבע החוק-גברים-67,נשים 62) במגוון של נושאים אישיים, משפחתיים, קבוצתיים ,קהילתיים ומוסדיים.

 

תפקידי השירות לזקן
גיבוש מדיניות, ייזום חקיקה, תקנות ונהלים, למתן שירותים לזקנים בארץ.
תכנון ופיתוח שירותים קהילתיים ומוסדיים לזקנים ברחבי הארץ, ביזמתו, או בשותפות עם משרדים וגופים אחרים במסגרת תכניות שנתיות ורב-שנתיות.
דאגה למתן שירותים לזקנים, לפי חוק שירותי הסעד באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
פיקוח על מעונות לזקנים
שותפות ביישום חוק ביטוח סיעוד
יישום באמצעות פקידי סעד של ארבעה חוקים להגנה על זקנים: חוק הגנה על חוסים, חוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, חוק העונשין, החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון 26 "פגיעה בחסרי ישע").
תקצוב תכניות לזקנים ברשויות מקומיות ופיקוח על דרכי ביצועם
הפניית זקנים תשושים חסרי אמצעים למעונות לזקנים, ושותפות במימון אחזקתם.
שותפות בפיתוח תכניות לאנשי מקצוע ולסמך מקצועיים המטפלים בזקנים.
   

שירותים לזקנים בקהילה
השירותים לזקנים בקהילה מוגשים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים של הרשום המקומית, לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה.
מטרת הפיתוח של שירותי בית ושירותים קהילתיים היא, לסייע לאדם המבוגר להישאר לגור בביתו ולהמשיך לחיות בו בכבוד ותוך שמירה על איכות חיים, גם כאשר כוחותיו הפיזיים או הנפשיים נחלשו.
זקנים עולים שהגיעו ממדינות חבר העמים לשעבר, בשש השנים האחרונות, זכאים לקבל שירותי רווחה מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית וכן לסיוע במסגרות חוק ביטוח סיעוד..
   

שירותים בבית ובקהילה
מוגשים שירותי: עבודה סוציאלית, טיפול אישי ועזרת בית/חוק, ביטוח סיעודי, ארוחות, ציוד ביתי בסיסי, הסעות לטיפולים רפואיים/עזרה ברכישת מכשירים רפואיים' חימום בתי זקנים, סיוע בהתמודדות עם הבדידות, מועדונים, שירותי התנדבות, מרכזי יום לתשוש פיזי/מרכז יום לתשושי נפש, נופשונים (בית החלמה(
 

חוק הסיעוד
מ-1/4/1988 מופעל החוק במחלקות לשירותים חברתיים, בשיתוף פעולה בין המוסד לביטוח לאומי, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות וקופות החולים

 

חוקים להגנה על קשישים
זקנים הגרים בגפם או עם משפחה, עלולים להגיע למצב שאיבדו את השליטה על תפקודם הפיזי או הנפשי או שניהם. במקרים רבים הם זקוקים לטיפול סיעודי, התערבות רפואית בבית חולים או סידור במעון, אך בגלל מצבם המנטלי אינם מסוגלים להבין את מצבם ולקבל החלטה. במקרים אחרים המשפחה עלולה להתנגד למתן הטיפול הנחוץ לזקן. כמו כן זקנים חסרי ישע עלולים להיות מנוצלים פיזית או נפשית וזקוקים להגנה

 

taasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס מינוס | טל-03-5103860 (שלוחה - 104) | פקס-03-5298515