תלם-תעסוקת מבוגרים
 אגודה למפעלים קונסטרוקטיביים לקשישים

 

 עמותת המתנדבים תלם הוקמה בשנת 1973 ע"י שר העבודה דאז וחבר מייסדים נציגי מרבית הארגונים הממלכתיים והציבוריים במדינה.

המטרה העיקרית שהוצבה בפני העמותה הינה לקדם ולאפשר תעסוקה ששכרה בצידה למבוגרים גילאי הפרישה הרשמית מהעבודה. מטרה זו מבוססת על ההכרה כי ניצול שעות הפנאי ע"י תעסוקה תומכת ומחזקת מצד אחד את חוסנם הנפשי והגופני  של המבוגרים,מעלה את ערכם בעיני עצמם ובעיני סביבתם ומצד שני מאפשרת להם קבלת תוספת צנועה למימון הוצאות מחייתם.

 

תעסוקה למבוגר – סם חיים

 

 מאז היווסדה עוסקת תלם ברציפות בקידום נושא התעסוקה ששכרה בצידה בקרב ציבור המבוגרים בגילאי הפרישה מהעבודה. אוכלוסיית היעד הינה אך ורק מקבלי קצבה כל שהיא מהביטוח הלאומי ללא הכנסה נוספת (מתחת לסף העוני).

 

 אנחנו קבוצה של מתנדבים במשרד המנהל את פעילות עמותת תלם ממשיכי דרכם של דור המייסדים והקבוצות שניהלו את הפעילות במשך מאז למעלה משלושים שנה להיווסד העמותה.

 

 פעילות משרד תלם מתנהלת בהתאם לתוכנית אסטרטגית כוללת ומתפרסת על פני שני מישורים. האחד השתתפות בפעילות היום יומית של כלל מסגרות התעסוקה הפועלות כמועדוני תעסוקה יצרניים וחברתיים הפזורים בכל רחבי הארץ. מועדוני התעסוקה מתופעלים בשיתוף תלם ע"י , עמותות למען הקשיש, מחלקות רווחה וחינוך ברשויות מקומיות וארגונים ציבוריים שונים.המישור השני הינו פעילות כללית לקידום ארצי של נושא התעסוקה של הגמלאים הזקנים,על כל ההשלכות החוקיות,הכלכליות והחברתיות, בקרב הצבורים השונים הקשורים לנושא. כלל הפעילות מגובה ונתמכת ע'י השרות לזקן במשרד הרווחה, אשל והמוסד לביטוח לאומי.

 

 מתוך ההכרה בחיוניות הצורך לתעסוקה בקרב צבור הגמלאים חותרת תלם בעקשנות להגדיל את מספר הגמלאים המועסקים במספר רב יותר של מסגרות תעסוקה מגוונות.במסגרת פעילות הפיתוח נבדקה ע"י תלם בהשתתפות אשל האפשרות לשלב את המבוגרים בעבודה במפעלים/ארגונים על סמך תוצאות הבדיקה הוחלט כי האפשרות הזאת ריאלית וגובש הרעיון להקים מרכזי השמה לעבודה של גילאי 60+.

 

 המאמצים להרחבת מערך התעסוקה בצורה משמעותית נתקלים בקשיים ובחסמים שונים.המשפיע העיקרי הינו ליקויים בתודעה בקרב כלל הצבורים במדינה לחשיבות לאפשר לגמלאים ניצול שעות הפנאי ומתן אפשרות לתוספת הכנסה לאלה הזקוקים לכך. לליקוים בתודעה שותפים הגורמים הממלכתיים והציבוריים, הארגונים הכלכליים וגם  צבור הגמלאים עצמם. נושא תעסוקת הזקנים נכנס  לאט לאט לסדר העדיפויות במדינה. תלם מקיימת פעילות אינטנסיבית בקרב חברי כנסת, אישי ציבור ובאמצעות כלי התקשורת למיניהן במטרה להביא לתודעתם את חשיבות קידום נושא התעסוקה ולקבל את עזרתם הפעילה להסרת החסמים.

                          

אתה המבוגר – בצאתך לעבודה אתה עוזר לעצמך 

 

בברכה, 

עליזה עופר – יו"ר


 

taasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס מינוס | טל-03-5103860 (שלוחה - 104) | פקס-03-5298515