תכנית אשל
אשל- האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן – החוגגת בימים אלה את שנתה ה-40 . היא עמותה ללא כוונת רווח,שנוסדה בשנת 1969 על ידי ג'וינט מלבן ונתמכת ע"י ממשלת ישראל וג'וינט ישראל .
מטרת אשל היא שיפור איכות חייהם והעלאת מעמדם ודימויים של הזקנים בחברה.

בעידן של תוחלת חיים ארוכה וגידול במספר הזקנים, חזון אשל הוא ליצור חברה שבה לאזרחיה המבוגרים דימוי חיובי ואיכות חיים טובה. חברה כזו תאפשר את שילובם ומעורבותם של הזקנים בענייניה ותעמיד לרשותם ולרשות משפחותיהם מערכות שירותים יעילות, נגישות ואיכותיות.

אשל עוסקת בתכנון ופיתוח של שירותים ואיננה מספקת אותם באופן ישיר לזקנים. בתום שלב הפיתוח מעבירה אשל את האחריות להפעלת השירות לגופים ארציים או מקומיים, בעלי אופי צבורי– התנדבותי. פעולותיה מאופיינות בשיתוף פעולה ובתיאום מלא של הרשויות המתאימות במישור הארצי והמקומי.

תוחלת החיים נמצאת בסימן עלייה ועומדת כיום על 77.5 שנים לגברים ו-81.5 שנים לנשים. לעומת זאת קיימת תופעה של השתתפות נמוכה יחסית של הזקנים הצעירים בני 65 – 74 בכוח העבודה ושל פרישה מוקדמת (מרצון ושלא מרצון) של בני 55 – 64. התוצאה היא שיותר ויותר זקנים נחשפים לתקופות הולכות ומתארכות של פנאי (16-18 שנה בממוצע) והם מחפשים כיצד למלא אותו. אחת הדרכים היא השתלבות מחודשת במעגל התעסוקה שיש בה גם עניין וגם תוספת הכנסה.

אשל מפתחת תוכניות מגוונות בתחום התעסוקה  כגון: תוכניות נמשכות ויוזמות חדשות עבור זקנים לאחר גיל הפרישה.

קניון תעסוקתי מרכז רב שירותי לתעסוקה -  מרכז תעסוקה לקשישים, במתכונות שונות, הַמְּרַכֵּז מגוון של תעסוקות – עסקים, שירותים, מלאכות זעירות וכו' – תחת קורת גג אחת ומופעל ע"י העמותה המקומית למען הזקן. מטרת הקניון לאפשר לזקנים תעסוקה בשכר על פי כישוריהם ויכולותיהם, תוך מתן שירותים תומכים בתחום השיווק, הסיוע המשפטי, ייעוץ חשבונאי וכו'.כיום פועלים בנצרת עילית, כרמיאל, הוד השרון ורעננה.

חממה תעסוקתית -  מיועדת לזקנים ותיקים ועולים חדשים, החיים במצוקה כלכלית, ומתקיימת בשיתוף עם עמותת "כוח לתת", אגף שילוב עולים של הג'וינט ועמותת "יד צדקה", במחסני ציוד מיד שנייה השייכים לעמותת "כוח לתת". התוכנית התפתחה בחומש החולף במסגרת תוכנית "בשיבה טובה".

מזה חמש עשרה שנה שותפה אשל במימון מגוון תוכניות שיזמה ומפעילה עמותת תלם -תכניות הקשורות לתעסוקה יצרנית של זקנים. פיתוח תוכניות תעסוקה הם חלק נכבד ממטרות אשל ומבוססת על ההכרה כי התעסוקה הינה מרכיב מרכזי וחיוני ברווחתם של הזקנים  בהביאה לשיפור מצבם הכלכלי הן של אלו הנמצאים מתחת לסף העוני והחזרת ההיבט המרכזי של המשך מעורבותם בחיים החברתיים והכלכליים במדינה.  והן שילובם  בעבודה של זקנים בעלי עניין וידע ויכולת המאפשר לחברה ליהנות מניסיונם עתיר השנים. יחד עם זאת התעסוקה מביאה לשיפור תדמיתם העצמית, מעמדם בעיני המשפחה והחברה לחיזוק חוסנם הנפשי והגופני, ומשפרת בכך את איכות חייהם. הכרת אשל בחיוניות התעסוקה לזקן במשך השנים נבחנו אפשרויות להרחיב את מהות והיקף מסגרות התעסוקה לזקנים ומספר הזקנים הנהנים משירות זה. בחינה זו הביאה למסקנה שיש מקום לכלול בפעילות התעסוקה גם השמה של זקנים לעבודה אצל מעסיקים.

 אגודת אשל בשיתוף עמותת תלם – תעסוקה למבוגרים ועמותת חמישים פלוס מינוס משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי וגורמים נוספים  יזמו  תכנית חדשנית לתעסוקה למבוגרים. שעיקרה מציאת מקורות תעסוקה למבוגרים בשוק החופשי,כולל פיתוח תוכניות ליזמות אישית ,הכשרה  והשמה עבודה אצל מעסיקים. תכנית "המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרים בגילאי 60+ " במימון התוכנית משתתפים: אשל, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, עמותת תל"ם (תעסוקה למבוגרים) וגופים נוספים. התוכנית כוללת את המטה המקצועי ולו שתי שלוחות- מרכז השמה בתל אביב ומרכז השמה בנהרייה והסביבה בשיתוף עיריית נהרייה.

 אשל שותפה לדעה כי התעסוקה חיונית לזקנים וחדורה בתקווה כי הפעילות האינטנסיבית של היום בנושא תעסוקת הזקנים תקבל תנופה עם השנים ותעזור בשינוי התודעה הקיימת לגבי נושא זה בפרט ונושא הזקנה בכלל.
 
taasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס מינוס | טל-03-5103860 (שלוחה - 104) | פקס-03-5298515