המוסד לביטוח לאומי
 

אגף פיתוח שירותים

קרן מפעלים מיוחדים

 

המוסד לביטוח לאומי באמצעות הקרן למפעלים מיוחדים מסייע בפיתוח ובמימון שירותי רווחה חדשניים עבור אוכלוסיות שונות. המכנה המשותף לכל התכניות המגוונות שמקבלות סיוע כספי ומקצועי מהקרן הוא שיפור בביטחון הסוציאלי של אוכלוסיות היעד.

 

בשנים האחרונות בעקבות גידול באבטלה, גדל הצורך בקרב אוכלוסיית גילאי 60+ במציאת עבודה ובחזרתם למעגל התעסוקה. בהינתן מאפייני התעסוקה והאבטלה גם  של מבוגרים בישראל נענה המוסד לביטוח לאומי בחיוב לבקשת עמותת 50+ ועמותת  תלם לסייע במימון הקמת המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרים בגילאי 60+. בניגוד לתכניות אחרות שהבסיס הארגוני שעליו הן מושתות היה קיים לפני הפעלתן, במקרה של המרכז הרב תחומי יש צורך בבניה מהיסוד של מערכת כ"א, משרדים, נוהלי עבודה, מערכת מחשוב ואתר אינטרנט.

 

המרכז נועד לסייע לגילאי 60+ ומעלה באזור המרכז.המרכז הוא חלק מתכנית הכללית להקמה והפעלה של המרכז  הרב תחומי למבוגרים ולקשישים בצפון ובגוש דן.

 

המרכז נועד לספק פתרונות תעסוקה בשכר לגילאי 60+ ומעלה הבלתי מועסקים  שרוצים ויכולים לעבוד ומעוניינים להגדיל את הכנסתם לשם הגדלת רווחתם . הנחת היסוד של התכנית היא שדורשי עבודה מבוגרים מתקשים יותר מצעירים לחזור ולהיקלט בשוק העבודה.לפיכך, יש צורך בגורם מתווך שיעזור לקשר בין המובטלים המבוגרים לבין המשרות המצויות בשוק ובגיוס משרות עבור אוכלוסיה זו. תפקיד העמותות  לשכנע את המעסיקים להעסיק עובדים מבוגרים , להגביר מודעות בקרב המעסיקים ליתרונות של העסקת המבוגרים, לייצר הזדמנות  לאיוש המשרות על ידי מועמדים  המבוגרים, לסייע בשבירת סטיגמות  אצל המעסיקים.

 

תקוותנו  שבמהלך השנים הבאות תתפתח מערכת מסועפת של פעילויות שתוצאותיהם יהיו ניכרים בשטח הן בטיפול במספר גדול של פונים, במספר מבוגרים המועסקים והן בהגברת מודעות המעסיקים  ונכונותם לקלוט עובדים מבוגרים. אנו תקווה כי פעילות המרכז הרב תחומי  תסייע  לדורשי העבודה המבוגרים בעדכון משלוח יד לשינויים בשוק העבודה, תחזק את תחושת המסוגלות שלהם להשתלב ותימשך תרומתם לכלכלת ישראל.


לאתר המוסד לביטוח לאומי

http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

 

 

taasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס מינוס | טל-03-5103860 (שלוחה - 104) | פקס-03-5298515