עמותת חמישים פלוס מינוס
עריכת נתונים במאגר הצעות עבודה
נא למלא טופס נפרד עבור כל משרה. הפרסום באתר יהיה רק לאחר בדיקה ואישור הטופס ע"י מרכז התעסוקה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
 
     


נספח לבקשה לקבלת עובד/ת המהווה חלק בלתי נפרד ממנו: ידוע לי כי קבלת עובד/ת למשרה כרוכה בתשלום חד פעמי, המיועד לכיסוי הוצאות תקורה של העמותה. גובה התשלום הינו 50% מהשכר החודשי של העובד/ת (ברוטו), אשר ישולם 30 יום ממועד תחילת העבודה של העובד/ת אצל המעסיק.
  קוד ביטחון

taasuka.50plusminus@gmail.com | עמותת 50 פלוס-מינוס | רח' מרמורק 9 ת.ד 57662 תל-אביב 61576