עריכת נתונים במאגר הצעות עבודה
נא למלא טופס נפרד עבור כל משרה. הפרסום באתר יהיה רק לאחר בדיקה ואישור הטופס ע"י מרכז התעסוקה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
     


נספח לבקשה לקבלת עובד המהווה חלק בלתי נפרד ממנו: ידוע לי כי קבלת עובד למשרה כרוכה בתשלום המיועד לכיסוי הוצאות תקורה. גובה התשלום הינו 50% מהשכר החודשי של העובד מחולק ל- 3 תשלומים שווים כנגד קבלה לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.
  קוד ביטחון