עריכת נתונים במאגר הצעות עבודה
נא למלא טופס נפרד עבור כל משרה. הפרסום באתר יהיה רק לאחר בדיקה ואישור הטופס ע"י מרכז התעסוקה.
*המשרה המוצעת
*שם העסק
*כתובת החברה/ מקום העבודה
*שם איש הקשר ותפקידו
*טלפון עיקרי ליצירת קשר
מס' פקס'
*כתובת דוא"ל
*תאור התפקיד (נא לפרט כולל תחומי אחריות וכפיפות)
השכלה נדרשת
שפות נדרשות
הכרת תוכנות מחשב (פרט איזה)
כישורים נדרשים נוספים כולל ניסיון
*מקום עבודה (יישוב)
שעות העבודה
*מספר ימי העבודה בשבוע
האם המשרה זמנית?
כן    לא   
במידה וכן, לכמה זמן
שכר מוצע (סכום משוער, לא יפורסם באתר)
תנאים סוציאליים נלווים
*אזור מגורי מועמדים/ות


נספח לבקשה לקבלת עובד המהווה חלק בלתי נפרד ממנו: ידוע לי כי קבלת עובד למשרה כרוכה בתשלום המיועד לכיסוי הוצאות תקורה. גובה התשלום הינו 50% מהשכר החודשי של העובד מחולק ל- 3 תשלומים שווים כנגד קבלה לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.
*מאשר כי קראתי והבנתי את הכתוב בנספח לטופס ההרשמה
  קוד ביטחון